STROOMLIJNING EN DIGITALISERING MET FLOWLAB

Een nieuw tijdperk voor gemeente Rijkevorsel: eenvoudige en efficiënte digitale aanvragen

(IN OPBOUW)

Met behulp van Flowlab, heeft Rijkevorsel haar processen voor evenementenaanvragen,
zaalverhuur en het uitlenen van hun materialen geoptimaliseerd.

Ontdek hoe deze innovatieve software de gemeente helpt om de uitdagingen van complexe administratieve procedures aan te pakken en efficiëntie en gebruiksgemak naar een nieuw niveau te brengen.

De uitdaging

Van omslachtige aanvragen naar gestroomlijnde processen

Zowel voor hun evenementaanvragen, als het uitlenen van materiaal en zaalverhuur, werd in Rijkevorsel nog volop ingezet op afgeprinte formulieren of e-mailverkeer om al hun dossiers ingediend en verwerkt te krijgen. Het doel met Flowlab is om deze procedures in een handig online systeem te bundelen waarbij de gemeentemedewerker op een efficiënte manier de aanvragen kan opvolgen, terwijl de burger op een gebruiksvriendelijke manier het overzicht kan behouden op zijn verschillende aanvragen.

Evenementen

In Rijkevorsel verliepen evenementenaanvragen via e-mail bij het evenementenloket, wat leidde tot omslachtige en tijdrovende processen.

Met de implementatie van de Flowlab-module voor evenementenaanvragen wordt dit aanvraagproces gestroomlijnd en gedigitaliseerd. Burgers en organisaties kunnen in Flowlab eenvoudig online aanvragen indienen, waardoor de doorlooptijd aanzienlijk ingekort wordt.

Het nieuwe geautomatiseerde systeem biedt de evementendienst een overzichtelijk dashboard voor snelle en efficiënte verwerking van de aanvragen.

Materiaal

Voordat de gemeente met Flowlab aan de slag ging, verliep de aanvraag voor het uitlenen van materiaal via een lang online formulier zonder een geïntegreerde opvolgstructuur.

De nieuwe module voor materiaaluitleen zorgt voor een automatisering en vereenvoudiging van dit proces. Burgers gaan via het digitale loket hun materiaalverzoeken kunnen indienen en profiteren van een verbeterde opvolging en communicatie.

De gemeente Rijkevorsel kan hiermee alle aanvragen centraal beheren, waardoor ze de efficiëntie en nauwkeurigheid van het uitleenproces verbeteren.

Zaalverhuur

Tot nu toe werkte de gemeente Rijkevorsel voor hun zaalverhuuraanvragen al jaren via een fysiek formulier, gevolgd door handmatige opvolging en administratie.

Met de Flowlab-module voor zaalverhuur zet Rijkevorsel grote stappen voorwaarts in dit proces. Het nieuwe digitale loket biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee burgers eenvoudig online zaalreserveringen kunnen maken. 

Daarnaast krijgt de gemeente nu een duidelijk overzicht van alle verhuurde locaties en een gestroomlijnde administratieve workflow.

Een succesverhaal in de startblokken

Terwijl we samen de laatste hand leggen aan hun volwaardige systeem voor digitale aanvragen, zien we dat de implementatie van Flowlab sterk bijdraagt aan het verbeteren van de efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid en dienstverlening binnen de gemeente. Met behulp van geautomatiseerde processen en een intuïtieve interface gaat Rijkevorsel haar inwoners en organisaties een naadloze ervaring kunnen bieden bij het indienen van evenementenaanvragen, zaalverhuurverzoeken en het uitlenen van materiaal. Het partnerschap tussen Rijkevorsel en Flowlab leidt tot een moderne en verfrissende benadering van digitale loketten, waardoor de gemeente een voorloper wordt in het bieden van hoogwaardige diensten aan haar burgers.

Hard aan het werk!

Momenteel is de gemeente Rijkevorsel nog volop bezig met de implementatie van Flowlab.

Heeft jouw gemeente zelf nood aan een (beter) digitaal loket? Contacteer ons!

Neem contact op!