TOELATINGEN & VERGUNNINGEN

Elke procedure voor toelatingen en vergunningen 100% digitaal afgehandeld

Het verlenen van toelatingen of het toekennen van vergunningen behoort tot de kernopdrachten van een gemeente- of stadsbestuur. Deze toelatingen of vergunningen situeren zich binnen talrijke beleidsdomeinen. Vaak ontbreekt het aan flexibele online software waarmee al deze specifieke aanvragen online kunnen worden aangevraagd en opgevolgd. Met onze module stel je zelf voor de aanvraag per vergunning of toelating de juiste vragen zodat de aanvrager meteen weet of deze al dan niet in aanmerking komt. Ook het bewaken van deadlines – zowel voor de aanvraag, eventuele interne adviezen als de eindbeslissing – verloopt volautomatisch via onze online software.

Waarom?

Vanuit de coördinerende opdracht over het openbaar domein verwerkt een stads- of gemeentebestuur dagelijks heel wat aanvragen voor vergunningen of toelatingen. Ook daarbuiten gelden er nog tal van situaties waarbij er sprake is van het al dan niet verlenen van een toelating of vergunning.

Elke vergunning gaat conform het hiervoor goedgekeurde reglement gepaard met specifieke regels, voorwaarden, deadlines, adviesverplichtingen, retributies, waarborgen,…. Alles start uiteraard met het tijdig indienen van een volledige en correcte aanvraag, én de garantie dat de informatie meteen op de juiste dienst belandt. 

Vervolgens gaat de verantwoordelijke dienst aan de slag om de aanvraag te beoordelen, worden er eventuele adviezen opgevraagd van andere instanties of diensten, moet er bijkomende info opgevraagd worden bij de aanvrager,… Al deze tussenstappen zijn nodig met het oog op een eindbeslissing.  

Onze module voor toelatingen en vergunningen garandeert allereerst een correcte en tijdige aanvraag. Ook de tussenstappen verlopen volledig online en worden door de module maximaal gefaciliteerd. 

De aanvrager wordt allereerst gestimuleerd om zijn volledige aanvraag digitaal in te vullen. Per toelating of vergunning bepaal je op maat de minimale invulvelden of bijlagen die vereist zijn voor een correcte aanvraag.

Eventueel kan je in deze fase de module al specifieke vragen laten stellen, om meteen en automatische te controleren of de aanvrager überhaupt wel in aanmerking komt voor een toelating of vergunning. Zo vermijd je tijdverlies voor de aanvrager en jezelf. 

Ook de verdere afhandeling verloopt via een vooraf bepaalde workflow. Alles wordt per toelating of vergunning op maat geconfigureerd. De aanvrager kan op elk moment de status controleren en via het platform rechtstreeks communiceren met de dossierverantwoordelijke. 

Overzicht

Met ons digitaal loket voor toelatingen en vergunningen kies je voor een complete oplossing waarmee je iedere aanvraag online kan laten indienen en opvolgen.

Verschillende diensten

Vaak zijn meerdere diensten bezig met hun eigen toelatingen en vergunningen. Dit kan perfect via de module verlopen, waarbij elke dienst zijn of haar eigen procedures beheert.

Volledig op maat

Voor elke specifieke toelating of vergunning wordt de module op maat geconfigureerd. Je kan zelf workflows voor bijkomende toelatingen of vergunningen toevoegen. Voor elke workflow bepaal je de aangewezen voorwaarden, stappen, betaling, vereiste adviezen,… voor een feilloze opvolging.

Filter

Je kan de aanvrager bij de aanvraagprocedure gericht bepaalde vragen stellen. Afhankelijk daarvan toon je de nodige invulvelden of geef je meteen aan of de aanvrager al dan niet in aanmerking komt voor een vergunning of toelating. Op die manier vermijd je tijdverlies door zinloze aanvragen.

Volledig digitaal

De volledige aanvraagprocedure, opvolging en beoordeling verlopen digitaal. Ook eventuele bijlagen kunnen digitaal mee ingestuurd worden tijdens de aanvraag.  

Communicatie

Alle communicatie met de aanvrager gebeurt digitaal via de module. De aanvrager kan op elk moment zelf de status van de aanvraag controleren.

Wat?

Wil je graag de kracht en de mogelijkheden van ons loket voor toelatingen en vergunningen live ontdekken?

Vraag dan een demo aan!

Contacteer ons

Zij werken al met ons digitaal loket voor vergunningen en toelatingen

Er zijn geen realiaties beschikbaar.