INname openbaar domein

Inname openbaar domein in ’t kort

De module inname openbaar domein is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing om innames van het openbaar domein (IOD) aan te vragen, te verwerken en te handhaven binnen een gemeente of stad, met koppeling naar GIPOD.

  • Zelf intekenen van de inname op een gebruiksvriendelijke kaart.
  • Systeem van adviesverlening door verschillende instanties (bv. politie, milieudienst, college van burgemeester en schepenen, etc.).
  • Raadpleging door handhaving mogelijk.
  • Automatisch koppeling met GIPOD inclusief conflictdetectie en -resolutie.
  • Koppeling van betalingen door de aanvrager mogelijk.
  • Integratiemogelijkheden met 3de partijen en via een API.

Een inname van het openbaar domein kan (optioneel) naadloos gekoppeld worden aan een evenementdossier.

user flow