Zaalverhuur

Zaalverhuurmodule in 't kort

De module zaalverhuur maakt het interne medewerkers van de gemeente en organisatoren van evenementen gemakkelijk om zalen (of delen ervan) te huren. De gemeente krijgt eenvoudig een overzicht van beschikbaarheden en kan deze ook bijsturen (nieuwe locaties, aangepaste openingsmomenten, et cetera …).

  • Eenvoudig beheer van zalen, beschikbaarheden, opties per zaal, …
  • Flexibele configuratie van retributie en waarborgen (eenvoudige basis maar ook complexere configuratie mogelijk).
  • Zowel voor externe evenementlocaties en zalen, als eigen vergaderzalen van de gemeente.
  • Toegang beperken of privileges geven voor bepaalde groepen.
  • Flexibel beheer voor dagindeling en tariefindeling.
  • Duidelijk overzicht van conflictsituaties (overbevragen) en snelle resolutie.
  • Openingsuren en sluitingsmomenten (met importmogelijkheid).
  • Automatische handelingen zelf te bepalen. Individueel bijsturen per aanvraag is mogelijk (vb. extra waarborg, kortingen, kosten voor schade achteraf, …).

Het is mogelijk om een materiaaldossier of evenementdossier te koppelen aan een verhuurdossier. Dit kan ook geautomatiseerd worden (bepaalde materialen altijd huren in bepaalde zalen, keuze van de locatie bij evenement zorgt voor automatisch verhuurdossier). Een verhuurdossier kan ook volledig los staan.